Technická univerzita Košice, Hutnícka fakulta

Názov projektu:
Medzinárodná ekologická súťaž EKO 2009
Číslo projektu:
10/PP/2009
Podprogram:
Partnerské projekty
Schválené dňa:
25.06.2009
Schválená suma:
3 000 €
Mesto:
Košice
Kraj:
Košický kraj
Anotácia:

Snahou EkoFondu je byť spoľahlivým a profesionálnym partnerom všetkým, ktorí sa rozhodli ísť cestou energetickej efektívnosti a ochrany životného prostredia a chcú tak prispieť k vytvoreniu podmienok na trvalo udržateľný rozvoj spoločnosti.

Nezastupiteľnými partnermi EkoFondu pri napĺňaní účelu fondu sú vysoké školy, ktoré generujú nové energeticky efektívne riešenia pre budúcnosť. V roku 2009 EkoFond podporil zorganizovanie medzinárodnej súťaže EKO 2009, ktorej cieľom bolo podnietiť mladých vedeckých pracovníkov k tvorivosti a podporiť ich v snahe pri hľadaní riešení smerujúcich k zlepšeniu ochrany životného prostredia prostredníctvom environmentálnych inovácií.

Predmetom súťaže boli technické riešenia, vynálezy, patenty, racionalizačné riešenia zavedené, vyriešené alebo realizované v období od januára 2008 do júna 2009, ktoré znižujú zaťaženie životného prostredia a zvyšujú povedomie mladej generácie o miere zaťaženia a ochrany životného prostredia s cieľom riešenia ekologických problémov. 

Umiestnenie slovenských študentov v národnom a medzinárodnom kole súťaže EKO2009:

Kategória študenti stredných škôl:
Víťaz kategórie: Zuzana Hanková
Názov práce: Dajme šancu našej obci
Umiestnenie: 1. miesto v národnom kole a 2. miesto v medzinárodnom kole

Kategória študenti univerzít
Víťaz kategórie: Eva Turocziová
Názov práce: Získavanie kovov z matičných dosiek pomocou biolúhovania
Umiestnenie: 1. miesto v národnom kole a 1. miesto v medzinárodnom kole
 

Späť na Schválené žiadosti

Novinky

1/66
15.1.20181,736x zobrazené
EkoFond začal  s realizáciou aktivít v rámci medzinárodného projektu SEER - towards Sustainable and Energy Efficient Real Estate...

Médiá

1/34
21.11.20139,320x zobrazené
Bratislava, 20. novembra 2013 – REFUGE, jeden z medzinárodných projektov EkoFondu, sa dostal do finále. Jeho úspešné výsledky boli kľúčovou tému dneš...

Prehľad obsahunávrat hore

Ospravedlňujeme sa Vám za dočasné vypnutie niektorých častí našej stránky.
V súčasnosti pre Vás pripravujeme celkom nový obsah.
V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať na t.č . : 02/ 626 22 032.

EkoFond, n.f.