World Energy Council - Slovenský výbor Svetovej energetickej rady

Názov projektu:
Medzinárodné vedecké podujatie Energetika 2011
Číslo projektu:
41/PP/2011
Podprogram:
Partnerské projekty
Schválené dňa:
27.04.2011
Schválená suma:
7 000 €
Mesto:
Tatranské Matliare
Kraj:
Prešovský kraj
Anotácia:

EkoFond, n.f. bol generálnym partnerom medzinárodného vedeckého podujatia Energetika 2011 s cieľom nadviazať a prehĺbiť spoluprácu, vymeniť informácie a skúseností medzi odborníkmi z praxe, univerzít a výskumných pracovísk zo Slovenska i zo zahraničia. Formou prednášok, prezentácií a diskusie podujatie prispelo k ďalšiemu rozvoju v oblasti prevádzky a riadenia energetických systémov, obnoviteľných zdrojov, ekológie a ekonomiky energetiky. Medzinárodné vedecké podujatie  zastrešilo dve medzinárodné vedecké konferencie:

Energetika - Ekológia - Ekonomika 2011, ktorej cieľom bolo prezentovať súčasný stav energetického hospodárstva a dotvoriť koncepciu energetickej politiky.


Obnoviteľné zdroje energie 2011, ktorej cieľom bolo vytvoriť spoločnú platformu pre výskumných pracovníkov a odborníkov zaoberajúcich sa rôznymi oblasťami obnoviteľných zdrojov energie (OZE). Konferencia umožnila vzájomné porovnanie a výmenu skúseností, či už v oblasti základného výskumu materiálov a systémov pre OZE, ale aj možnosti reálneho praktického využívania OZE v hospodárstve v nadväznosti na ekonomické a ekologické aspekty.
Späť na Schválené žiadosti

Novinky

1/66
15.1.20181,736x zobrazené
EkoFond začal  s realizáciou aktivít v rámci medzinárodného projektu SEER - towards Sustainable and Energy Efficient Real Estate...

Médiá

1/34
21.11.20139,320x zobrazené
Bratislava, 20. novembra 2013 – REFUGE, jeden z medzinárodných projektov EkoFondu, sa dostal do finále. Jeho úspešné výsledky boli kľúčovou tému dneš...

Prehľad obsahunávrat hore

Ospravedlňujeme sa Vám za dočasné vypnutie niektorých častí našej stránky.
V súčasnosti pre Vás pripravujeme celkom nový obsah.
V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať na t.č . : 02/ 626 22 032.

EkoFond, n.f.