Domov Grantové programy

Program 02 Zlepšenie energetickej hospodárnosti budov


V programe 02 Zlepšenie energetickej hospodárnosti budov poskytuje EkoFond finančnú podporu predovšetkým pre mestá a obce, ako zriaďovateľov škôl a školských zariadení alebo sociálnych, zdravotníckych a kultúrnych zariadení, v podobe finančného príspevku na realizáciu energetických opatrení v týchto budovách. S pomocou EkoFondu môžu realizovať zateplenie obvodového plášťa a strechy budov a výmenu  starých okien a vytvoriť tak predpoklady pre bezpečnú a energeticky efektívnu prevádzku týchto zariadení.
Doteraz podporil EkoFond v rámci predchádzajúceho programu podpory 02/2008 a 02/2011 Zlepšenie energetickej hospodárnosti budov spolu 60 škôl a školských zariadení a 21 verejnoprospešných budov sumou 3 983 278 €. Vo výzve programu 02/2008 boli okrem nich podporené energetické opatrenia realizované v ďalších 34 rodinných a 8 bytových domoch vo výške 597 457 €.

V programe môžu byť podporené verejné budovy s rokom výstavby do roku 1984, pričom základnou podmienkou je, aby ich väčšinová energetická spotreba v oblasti vykurovania bola na báze zemného plynu a v budove musí byť vlastný, funkčný a používaný zdroj tepla na vykurovanie báze zemného plynu. Podpora je určená najmä pre vlastníkov a prevádzkovateľov nebytových a verejných budov a zariadenia v pôsobnosti samospráv financované z verejných zdrojov v Podprograme 02/C určenom pre verejné budovy, v Podprograme 02/D pre školy a školské zariadenia môžu o príspevok žiadať zriaďovatelia a prevádzkovatelia škôl a školských zariadení a vlastníci budov, v ktorých sú prevádzkované školy a školské zariadenia.
Na zatepľovanie obvodového plášťa a strechy budov poskytuje EkoFond príspevok 25 €/m2 zatepľovanej plochy, pri výmene okien je príspevok vo výške 80 €/ m2 okennej plochy, pričom predkladateľ projektu môže žiadať podporu na jedno energetické opatrenie alebo ich kombináciu do výšky maximálne 60 000 € v Podporgrame 02/C a 100 000 € v Podporgrame 02/D.

Poskytovaním podpory na realizáciu energetických opatrení v školách a iných verejnoprospešných budovách chce EkoFond zviditeľniť dobré príklady zaobchádzania s energiou a zvýšiť tak informovanosť verejnosti o ekologických a ekonomických prínosoch, ktoré tieto opatrenia užívateľom dlhodobo prinášajú.


Prehľad podporených projektov nájdete na podstránke Schválené žiadosti

Pravidlá poskytovania finančných príspevkov z neinvestičného fondu EkoFond, n.f.

Informácie o doposiaľ dosiahnutých výsledkoch v rokoch 2008 až 2011 nájdete na podstránke Vyhodnotenie programu 2008-2011

Modelový príklad projektu podporeného EkoFondom v grantovom programe 02 ilustruje prezentácia schválenej žiadosti č. 324/PG02/2008 D obce Veľká Lomnica.


V súčasnosti nie je v grantovom programe 02 Zlepšenie energetickej hospodárnosti budov vyhlásená žiadna výzva na predkladanie žiadostí o finančný príspevok.

Novinky

1/66
30.11.19996,357x zobrazené
 Bratislava, 18. júna 2009 – Predseda Správnej rady neinvestičného fondu EkoFond Jean Jacques Ciazynski dnes v Bratislave vyhlásil výsledky prvé...

Médiá

1/34
30.11.19999,009x zobrazené
Bratislava 10. decembra (TASR/OTS) - Skupina Slovenského plynárenského priemyslu (SPP) začína intenzívne napĺňať politiku Európskej únie na podporu...

Prehľad obsahunávrat hore

Ospravedlňujeme sa Vám za dočasné vypnutie niektorých častí našej stránky.
V súčasnosti pre Vás pripravujeme celkom nový obsah.
V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať na t.č . : 02/ 626 22 032.

EkoFond, n.f.