Domov Program 03/2011 Podpora inštalácie plynových tepelných čerpadiel

Základné informácie o PTČ

Tepelné čerpadlá sú zariadenia, ktoré umožňujú odoberať teplo z okolitého prostredia (vzduchu, vody, alebo zeme) a transformovať ho na vyššiu teplotnú hladinu. Takto získané teplo je možné  využiť na vykurovanie  alebo prípravu teplej vody. Podľa princípu činnosti  sa tepelné čerpadlá delia na kompresorové, absorpčné a adsorpčné (zeolitové).

Aby mohlo tepelné čerpadlo pracovať, je nutné mu na tento účel dodať energiu. Podľa toho, ktorú formu energie tepelné čerpadlo na svoju prevádzku využíva, možno tepelné čerpadlá rozdeliť na elektrické a plynové. Kým elektrické tepelné čerpadlá sú výlučne kompresorové, plynové tepelné čerpadlá môžu využívať všetky uvedené princípy činnosti. Plynové tepelné čerpadlá (PTČ) získavajú najčastejšie teplo z okolitého vzduchu.


PREČO SA INŠTALÁCIA PTČ OPLATÍ

Medzi najväčšie výhody inštalácie plynového tepelného čerpadla patrí:
  • pre jeho inštaláciu nie je potrebná kotolňa, pre plynové čerpadlo vzduch – voda nie sú potrebné zemné práce väčšieho rozsahu ako sú vrty, zemné kolektory a taktiež nie je nutné zvyšovanie inštalovaného elektrického príkonu,
  • je ideálnym a moderným spôsobom vykurovania a chladenia budov. Inovácie, ktoré implementuje, predstavujú pre užívateľa jedinečné výhody, ktoré pocíti ihneď po nasadení plynového tepelného čerpadla,
  • vykazuje v porovnaní s ostatnými vykurovacími systémami najväčšie úspory primárnej energie. (Kým PTČ potrebuje na výrobu tepla okolo 55 % primárnej energie, elektrické vykurovanie spotrebuje na výrobu rovnakého množstva tepla až 278% primárnej energie),
  • funguje bez obsluhy.

ROZDELENIE PLYNOVÝCH TEPELNÝCH ČERPADIEL PODĽA PRINCÍPU ČINNOSTI 
Kompresorové plynové čerpadlá

Plynové tepelné čerpadlo, kde na pohon kompresora je použitý spaľovací motor. Princíp práce tepelného čerpadla je rovnaký, používa rovnaké komponenty – kompresor, kondenzátor, expanzný ventil a výparník. Zásadný rozdiel je v pohone kompresora, ktorý zabezpečuje plynový spaľovací motor. Plynové tepelné čerpadlo využíva viaceré zdroje tepla, ktoré získava nielen z okolitého vzduchu, ale aj z chladiaceho okruhu motora a z produkovaných spalín. Z tohto dôvodu je plynové tepelné čerpadlo mimoriadne energeticky účinným systémom a je ideálnym a moderným spôsobom vykurovania a chladenia budov. V zimnom období aj pri poklesoch vonkajších teplôt až do teploty - 20º C klesá výkon tepelného čerpadla minimálne. Tieto tepelné čerpadlá už na Slovensku pracujú – vykurujú a chladia priestory Radnice v Trnave ako aj priestory UMB Banská Bystrica.

Plynové absorpčné tepelné čerpadlo
Plynové absorpčné tepelné čerpadlá na rozdiel od kompresorového obehu majú v absorpčnom obehu proces kompresie pracovnej látky nahradený procesom absorpcie a vypudzovania tepelnou cestou, čím odpadá nutnosť použitia mechanickej pohonnej energie. V porovnaní s kompresorovými tepelnými čerpadlami dosahujú absorpčné zariadenia vyššiu energetickú efektívnosť najmä pri veľkých tepelných výkonoch a pri možnosti využitia generovaného tepelného toku nielen z  kondenzátora ale aj z absorbéra.
Absorpčné plynové tepelné čerpadlá sa vyznačujú výnimočne nízkymi prevádzkovými nákladmi a vďaka svojej stavbe a technológii nevyžadujú takmer žiadnu údržbu. Okrem úspor dosahujú oproti plynovým kotlom aj výrazné zníženie emisií skleníkových plynov.

Plynové adsorpčné tepelné čerpadlá
Sú absolútna novinka na trhu, ktorú vyvinula spoločnosť Vaillant spoločne s technickou univerzitou v Aachene. Ide o koncept pre tepelné čerpadlo na báze zeolitu a plynu, ktorý spája osvedčenú kondenzačnú techniku a prírodný tepelný zdroj. Tepelné čerpadlo na báze zeolitu a plynu prevyšuje efektívnosť bežných plynových kondenzačných kotlov o takmer 20%. Tepelné čerpadlo na báze zeolitu a plynu je v Nemecku tesne po uvedení na trh.

Novinky

1/66
30.11.19995,879x zobrazené
 Bratislava, 18. júna 2009 – Predseda Správnej rady neinvestičného fondu EkoFond Jean Jacques Ciazynski dnes v Bratislave vyhlásil výsledky prvé...

Médiá

1/34
30.11.19998,839x zobrazené
Bratislava 10. decembra (TASR/OTS) - Skupina Slovenského plynárenského priemyslu (SPP) začína intenzívne napĺňať politiku Európskej únie na podporu...

Prehľad obsahunávrat hore

Ospravedlňujeme sa Vám za dočasné vypnutie niektorých častí našej stránky.
V súčasnosti pre Vás pripravujeme celkom nový obsah.
V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať na t.č . : 02/ 626 22 032.

EkoFond, n.f.