Domov Grantové programy

Program 04 Výskum, vývoj a zavádzanie nových progresívnych technológií na báze zemného plynu


V nadväznosti na doterajšie aktivity EkoFondu zamerané na to, aby žiaci a študenti dokázali prepojiť teoretické vedomosti s praktickým životom, chce EkoFond v programe „04/2012 Výskum, vývoj a zavádzanie nových progresívnych technológií na báze zemného plynu“ podporiť projekty mladých vedeckých pracovníkov ako autorov inovatívnych výskumných projektov s konkrétnymi výsledkami reálne využiteľnými v podmienkach Slovenskej republiky a projekty realizované v spolupráci medzi vedeckými inštitúciami a nepodnikateľskými subjektmi, ktoré môžu z výsledkov výskumu benefitovať.

Program podporí projekty v oblasti aplikovaného výskumu a vývoja progresívnych technológií na báze zemného plynu; inovatívne metódy a procesy súvisiace s využívaním zemného plynu, vývoj technológií príp. prototypov, ktoré prispejú k zvýšeniu bezpečnosti odberných plynových zariadení a samotných odberných miest a projekty v oblasti zvyšovania bezpečnosti prepravy a distribúcie zemného plynu, ktoré konkrétne pomôžu zlepšiť environmentálne a bezpečné prostredie okolo nás. Výstupy projektov musia byť využiteľné v pedagogickom procese a musia mať reálny potenciál byť využiteľné v praxi v podmienkach Slovenskej republiky.

V rokoch 2008 až 2012 bolo v programe 04 Výskum, vývoj a zavádzanie progresívnych technológií na báze zemného plynu spolu schválených 7 žiadostí v celkovej sume vo výške 617 663 €, jeden projekt môže vo výzve 04/2012 získať podporu do výšky 70 000 €.


Prehľad podporených projektov nájdete na podstránke Schválené žiadostiV súčasnosti nie je v grantovom programe 04 Výskum, vývoj a zavádzanie nových progresívnych technológií na báze zemného plynu vyhlásená žiadna výzva na predkladanie žiadostí o finančný príspevok.

Novinky

1/66
30.11.19993,945x zobrazené
 Bratislava, 18. júna 2009 – Predseda Správnej rady neinvestičného fondu EkoFond Jean Jacques Ciazynski dnes v Bratislave vyhlásil výsledky prvé...

Médiá

1/34
30.11.19996,285x zobrazené
Bratislava 10. decembra (TASR/OTS) - Skupina Slovenského plynárenského priemyslu (SPP) začína intenzívne napĺňať politiku Európskej únie na podporu...

Prehľad obsahunávrat hore

Súťaže »

 • EnergyMonitor
 • Auto na CNG
 • Výskum,vývoj a nové technológie
 • Plynové tepelné čerpadlá

Aktuálne výzvy »

 • EnergyMonitor
 • Auto na CNG
 • Výskum,vývoj a nové technológie
 • Plynové tepelné čerpadlá

Programy a granty »

 • EnergyMonitor
 • Auto na CNG
 • Výskum,vývoj a nové technológie
 • Plynové tepelné čerpadlá

Vlastné projekty »

 • EnergyMonitor
 • Auto na CNG
 • Výskum,vývoj a nové technológie
 • Plynové tepelné čerpadlá

Partnerské projekty »

 • EnergyMonitor
 • Auto na CNG
 • Výskum,vývoj a nové technológie
 • Plynové tepelné čerpadlá

Zaujímavé témy »

 • EnergyMonitor
 • Auto na CNG
 • Výskum,vývoj a nové technológie
 • Plynové tepelné čerpadlá