Domov

Sútaž EkoVýhra

EkoFond, n.f. nadviazal spoločne so svojim zriaďovateľom, spoločnosťou Slovenský plynárenský priemysel, a.s. (SPP), v priebehu posledného roku súťažou EkoVýhra na mimoriadne úspešné akcie "Šrotovné na kotly“ a "EkoBonus". 

EkoVýhra je súťaž určená domácnostiam,  odberateľom zemného plynu od SPP, ktorí mali záujem o efektívne vykurovanie na zemný plyn a v čase trvania súťaže (od 1.9.2011 do 30.9.2012 vrátane) si kúpili kondenzačný kotol na zemný plyn s výkonom do 30 kW vrátane, uviedli ho do prevádzky  a prihlásili sa do súťaže. Domácnosti mohli pri nákupe kotlov navyše využiť aj akciové ponuky Aliančných partnerov SPP.

Prihlasovanie sa do súťaže EkoVýhra je ukončené -  prihlásiť sa bolo možné do 30.9.2012.

Registrácia kupónu na celodenný vstup do Aquaparku Tatralandia: www.ekofond.sk/tatralandia


EkoFond zverejnil 17.10.2012 zoznam výhercov v súťaži. Celkovo EkoFond poskytol na výhry sumu 276 790,77Eur. V súťaži mohli prihlásení záujemcovia vyhrať príspevok na kúpu nového kondenzačného kotla až vo výške 20 % z ceny nového kotla s DPH, maximálne však 300 €. Výhru na kotol vyplatí EkoFond po úspešnom vylosovaní tým žiadateľom, ktorí splnili všetky podmienky Štatútu.

Výherca je povinný po výzve zo strany fondu  (najskôr 17.10.2012) doložiť do 30.11.2012 všetky dokumenty potvrdzujúce informácie v prihláške:

1.    kópiu svojho občianskeho preukazu s prekrytým rodným číslom, pričom meno a priezvisko na občianskom preukaze budú totožné s údajmi uvedenými v prihláške;
2.    originál faktúry preukazujúci zakúpenie spotrebiča s presnou špecifikáciou jednotlivých položiek, s finančným vyčíslením a uvedením DPH pre jednotlivé položky - pre potreby kontroly výšky výhry, originál faktúry bude zaslaný naspäť všetkým vyžrebovaným účastníkom;
3.    riadne vyplnený a servisným technikom potvrdený originál záručného listu k spotrebiču od oficiálneho zástupcu značky pre SR alebo výrobcu/distribútora – s cieľom verifikovať termín uvedenia spotrebiča do prevádzky, originál záručného listu bude zaslaný naspäť všetkým vyžrebovaným účastníkom;
4.    kópiu faktúry a záručného listu;
5.    v prípade, že predmetný spotrebič nie je zverejnený v zozname spotrebičov spĺňajúcich technické parametre podľa štatútu, doklad preukazujúci požadované technické parametre spotrebiča (vyhlásenie o zhode alebo európsky certifikát kvality CE);
6.    v prípade, že účastník požaduje vyplatenie výhry bankovým prevodom, potvrdenie o vedení účtu alebo kópiu výpisu z účtu so všetkými prekrytými údajmi s výnimkou majiteľa/názvu účtu a čísla účtu.

Podrobné informácie o súťaži EkoVýhra nájdete v Štatúte súťaže.

Novinky

2/66
30.11.19996,517x zobrazené
Odhaľte budúcnosť alternatívnych, k prírode šetrných dopravných prostriedkov a získajte zaujímavé výhry! EkoFond, n. f., zriadený SPP, a. s.,...

Médiá

1/34
30.11.19998,838x zobrazené
Bratislava 10. decembra (TASR/OTS) - Skupina Slovenského plynárenského priemyslu (SPP) začína intenzívne napĺňať politiku Európskej únie na podporu...

Prehľad obsahunávrat hore

Ospravedlňujeme sa Vám za dočasné vypnutie niektorých častí našej stránky.
V súčasnosti pre Vás pripravujeme celkom nový obsah.
V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať na t.č . : 02/ 626 22 032.

EkoFond, n.f.